hulda clark

Dr. Hulda Regehr Clark, Ph. D.

Dr. Hulda Clark Syncrometer testing

Den kompletta tarmreningen

Många människor sätter likhetstecken mellan matsmältningssystemet och tarmarna, vilket kan förklara ”tarmreningens” popularitet. Faktum är att tarmens funktion är starkt beroende av magsäcken, levern, njurarna och bukspottkörteln.

Om din magsäck exempelvis inte producerar tillräckligt med saltsyra (HCl), vilket är den vanligaste åldersrelaterade orsaken till nedsatt matsmältningsfunktion, kommer maten inte att renas ordentligt innan den når tarmarna och enzymproduktionen för matsmältningen kommer inte att räcka till. Detta resulterar i dålig tarmhälsa.

När det gäller matsmältning, fokusera inte bara på tarmarna utan på hela matsmältningssystemet.
Tänk på att 60-80 % av kroppens energi används till matsmältningen. De övriga systemen i din kropp (andningsorganen samt de reproduktiva, kardiovaskulära, muskulära, nerv- och immunsystemen) delar på endast 20-40 % av din sammanlagda energi. Vad tror du händer när ett av dessa system möter en utmaning? Kroppen ”stjäl” energi från matsmältningssystemet.

Därför är matsmältningsproblem ofta första ledtråden till att andra system i kroppen kan ha problem. Det är också anledningen till att Dr. Hulda Clark alltid inledde med stöd till matsmältningssystemet, oavsett var felet verkade ligga.
Matsmältningsbesvär, halsbränna, sura uppstötningar, gasbildning, matbegär, uppblåsthet och andra matsmältningsproblem kan betyda att boven finns någon helt annanstans.
När kroppen “stjäl” energi kan matsmältningssystemet inte balansera magsyran eller producera tillräckligt med enzymer för att fungera väl.
Många är omedvetna om detta samband mellan matsmältningssystemet och andra system i kroppen.

Att stödja matsmältningssystemet har två huvudsakliga mål: för det första, att förbättra matsmältningen, och för det andra, att frigöra energi som kan användas på andra ställen i kroppen. Genom att stödja ditt matsmältningssystem tillåter du i själva verket din kropp att använda tillräckligt med energi i övriga system.

Hela matsmältningssystemet
En effektiv tarmrening vänder sig till hela matsmältningssystemet samt urinvägarna, inklusive magsäcken, tarmarna, njurarna, levern och gallblåsan.

Kom ihåg att ett friskt matsmältningssystem upprätthåller optimala nivåer av magsyra, enzymer och mikroorganismer i tarmarna.

Magsäcken
Förvånansvärt nog är en av de vanligaste åldersrelaterade orsakerna till nedsatt matsmältningsfunktion en minskning av magsäckens production av saltsyra (HCl).

Korrekt syranivå (pH från 1 till 3) i din magsäck:
(a) Renar maten innan den når tarmen
(b) Startar enzymproduktionen
(c) Förbereder proteiner för nedbrytning
(d) Börjar bryta ned fetter
(e) Hjälper till att göra vitamin B12 tillgängligt
(f) Hjälper ditt matsmältningssystem att förhindra förstoppning, gasbildning, uppblåsthet, halsbränna och andra obehag i samband med matsmältningen.


Halsbränna
En av de mest förvånande fördelarna med att understödja kroppens förmåga att upprätthålla optimalt pH-värde är att halsbränna och matsmältningsbesvär kan försvinna. En vanlig uppfattning är att för mycket magsyra orsakar halsbränna. Detta är dock inte fallet enligt ledande läkare, speciellt inte för personer över 40. Patentmedicinindustrin har inte lagt ned några pengar på att forska ordentligt kring detta, så det är fortfarande en teori.

Enligt Dr. Jonathan Wright, författare till “Why Stomach Acid Is Good For You,” är det i majoriteten av fallen för lite (inte för mycket) magsyra som orsakar halsbränna. Be din läkare kolla pH-värdet i din mage och nöj dig inte med att han/hon kontrollerar matstrupens pH-värde. Det bör mätas i själva magsäcken, med ett instrument som heter pHkapsel. Du kanske också vill söka bland moderna huskurer för halsbränna på nätet.

Om syranivån i magen är för låg kan du öka den genom att ta ett av följande tre kosttillskott:

1. HCL 5% Drops (blanda upp till 45 droppar i maten)
2. Dr. Clark Betaine HCL (ta upp till 5 kapslar i 250 ml vatten)
3. Glutamic Acid (Glutaminsyra – blanda i vatten, ta vid behov)

I de sällsynta fall då du faktiskt har hög syranivå kan intag av ovanstående kostillskott orsaka eller förvärra halsbränna. Se i sådana fall till att tala med din vårdgivare och överväg att ta någon form av antacida medel, exempelvis Dr. Clark Balanced Bicarb Antacid – ett kemiskt rent antacidpulver.
Obs: Tala alltid med din vårdgivare innan du intar större mängder av kosttillskott än vad som anges på förpackningen. Dr. Wright har funnit sällsynta fall där personer har för mycket syra, så tala med din vårdgivare för att få bekräftelse på detta och överväg i så fall att ta Dr. Clark BalancedBicarb Antacid*

Tarmen: Tarmens pHvärde är cirka 8, vilket gör den till ett idealiskt hem för miljontals mikrober, både “bra” och “dåliga”. Viktiga teorier framhåller att tarmen skyddas från de “dåliga” mikroorganismerna genom de höga syranivåerna i magsäcken. I gamla medicinska textböcker kallades magsäcken för ”syrabarriären” (detta har sedan glömts bort).

Teorier om förstoppning
Det finns många teorier om varför förstoppning uppstår, och de sträcker sig från psykisk stress till störningar i tarmens mikroorganismer och brist på kostfiber. Var och en av dessa teorier har sina förtjänster. Dr. Clark hävdar att störningar i mikroorganismerna är den främsta boven. Hennes teori är att nervgifter från mikroorganismer stör signalsubstanserna (acetylkolin and epinefrin), vilket leder till att avföringen stannar kvar längre i tarmen. Mikroorganismerna lurar med andra ord kroppen att fördröja tarmrörelserna. Detta är bra för bakterierna men dåligt för dig. Denna teori av Dr. Clark har det inte forskats om och vi förväntar oss heller inte att det kommer att forskas om den. Dock är fenomenet med nervgifter välkänt i naturen.

Njurarna: För att kunna rena levern på ett bra sätt är det en god idé att rena njurarna först. Örterna i njurreningen har även levern nytta av. Njurarna avlägsnar gifter från kroppen via urinen. Det är viktigt att rensa detta led i processen innan man renar levern.

Levern och gallblåsan: En komplett tarmrening kan inte uppnås utan rening och sköljning av levern och gallblåsan. Levern producerar galla som din kropp använder som rengöringsmedel för att lösa upp fett. Gallan lagras i gallblåsan innan den används. Bukspottkörteln (din enzymfabrik) sitter precis bredvid levern så den har också nytta av reningen. Hela kroppen kommer att kännas bättre efter sköljning av levern och gallblåsan.